Intresseområden

Intresseområdena är 12 till antalet med en kontaktperson i varje område. Sysslan går från hus till hus i turordning och gäller för ett år i taget räknat från årsstämman. Enkelt uttryckt så består ett intresseområde av en husrad och närliggande gemensamma område. Alla boende inom intresseområdet ska hjälpas åt med snöröjning och sandning, gräsklippning och övrig skötsel av gemensamhetsytor.

Område – Adresser till kontaktpersoner under maj 2019 – maj 2020

 • Område 1: Svanv. 14
 • Område 2: Svanv. 30
 • Område 3: Svanv. 38
 • Område 4: Svanv. 56
 • Område 5: Spovv. 23
 • Område 6: Spovv. 1
 
 • Område 7: Vipv. 46
 • Område 8: Spovv. 32
 • Område 9: Spovv. 12
 • Område 10: Spovv. 2
 • Område 11: Vipv. 16
 • Område 12: Vipv.10


Alla rättigheter reserverade 1975-2019