Intresseområden

Intresseområdena är 12 till antalet med en kontaktperson i varje område. Sysslan går från hus till hus i turordning och gäller för ett år i taget räknat från årsstämman. Enkelt uttryckt så består ett intresseområde av en husrad och närliggande gemensamma område. Alla boende inom intresseområdet ska hjälpas åt med snöröjning och sandning, gräsklippning och övrig skötsel av gemensamhetsytor.

Område – Adresser till kontaktpersoner under maj 2020 – maj 2021

 • Område 1: Svanv. 16 (innan 14)
 • Område 2: Svanv. 28 (innan 30)
 • Område 3: Svanv. 40 (innan 38)
 • Område 4: Svanv. 54 (innan 56)
 • Område 5: Spovv.  21 (innan 23)
 • Område 6: Spovv. 3 (innan 1)
 
 • Område 7: Vipv. 48 (innan 46)
 • Område 8: Spovv.  30 (innan 32)
 • Område 9: Spovv.  14 (innan 12)
 • Område 10: Spovv. 10 (innan 2)
 • Område 11: Vipv.  18 (innan 16)
 • Område 12: Vipv.  8 (innan 10)


Alla rättigheter reserverade 1975-2019