Nyheter

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen gälla. Läs mer här hur Kartbokens Samfällighetsförening behandlar personuppgifter.

Intresseområden 2018

Listan över vilka som är intresseområdesansvarig har uppdaterats. Det finns även en karta som visar vilka ytor man är ansvariga för:


Protokoll från årsstämman 2018 klar

Här finner ni protokollet från årsstämman 2018


Förslag från styrelsen till årsstämma 2018

Förslag lekpark


Balansräkning/resultat 2017

Kartboken år 2017


Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse 2017.pdf


Motioner till Årsstämman 2018

Motion1

Motion2

Motion3
Bilaga

 


Årsstämma 2018

Samfällighetens årsstämma kommer att vara  25:e april kl 19 i Odensala kyrka


Info inför årsstämma 2018

Informationsblad om motioner till årsstämma 2018