Styrelse

Kartbokens samfällighetsförenings styrelse för perioden 2017-2018

Ordförande

Carl Ryd
Spovvägen 21
Tel: 073-717 92 84
Epost till Carl

Vice Ordf.

Alexander Smith
Spovvägen 26
Tel: 070-307 11 89
Epost till Alexander

Sekreterare

Helena Lignell
Vipvägen 20
Tel: 070-305 98 02
Epost till Helena

Kassör

Curt Hemmingsson
Spovvägen 18
Tel: 070-655 88 43
Epost till Curt

Ledamot

Barbro Norbeck
Spovvägen 28
Tel: 070-537 41 85
Epost till Barbro

Ledamot

Frida Söderlund
Spovvägen 17
Tel:
Epost till Frida

Suppleant

Anna Norrby
Spovvägen 24
Tel: 076-814 34 24
Epost till Anna

Suppleant

Erika Blank
Svanvägen 26
Tel: 070-225 74 33

Underh. och tekn. stöd

Tony Andersson
Svanvägen 42
10 46 86
Epost till
Tony

Hemsida                   

Alexander Smith
Spovvägen 26
Tel: 070-307 11 89
Epost till Alexander