Den här webbplatsen är i första hand till för dig som bor i området och för dig som är intresserad av att flytta in.

Om samfälligheten

Kartbokens bostadsområde i Östra Odensala byggdes i mitten på 1970-talet och känns igen under benämningen ”89 Gruppen” eller ”Fågelholkarna”. Namn som grundar sig på antalet fastigheter och på den speciella takkonstruktionen.

Gruppen består av fyra olika typer av hus samt fem gemensamma byggnader. Området var ett av kommunens första som uppvärmdes med fjärrvärme och är en egen separat anläggning i fjärrvärmenätet.

IMG_20180225_142122

Grönytor, gång- och cykelbanor, lekplatser samt garage och förråd ägs av vår samfällighetsförening. Med det så har vi också ansvaret för ekonomi och underhåll av området.

Föreningen styrs av en årligen vald styrelse vars uppdrag är att styra samfällighetens ekonomi samt underhållet av dess gemensamma objekt. Under året betalar fastighetsägarna en avgift som varierar från år till år beroende på vilka underhålls som planerats att utföras. Området är indelat i 12 stycken intressseområden i vilka fastighetsägarna utför underhåll såsom, skottning, gräsklippning, målning och vissa reparationer.

Området är barnvänligt då det inte genomkorsas av allmänna vägar. Barnen kan gå till låg- och mellanstadiet samt fritidsgården utan att korsa en enda väg! Högstadiet ligger ca 800 meter bort, dock med två övergångsställen. Goda bussförbindelser finns, idag passerar två av Stadsbussarnas busslinjer (2 och 4) vårt område. Vidare så finns gott om gång- och cykelvägar till Centrum, Västra Odensala, Lillänge och Torvalla.

För den friluftsintresserad finns rikligt med sport-, fritids och friluftsområden. Vi har 200 m till milslånga elljusspår. Lillsjön (1,5 km) erbjuder både bad, fiske och skridskoåkning.

Synpunkter och förbättringsförslag på webbplatsen skickar du till webmaster@kartboken89.se eller styrelsen.


Alla rättigheter reserverade 1975-2020