ABC

Kartbokens ABC

Det här är en kortfattad samling tips, regler och råd om vad som gäller för medlemmarna i Kartbokens samfällighetsförening. Det är en sorts ABC-bok för den är gjord i bokstavsordning och den skall förnyas och kompletteras med jämna mellanrum. Denna utgåva fastställdes ersätter den tidigare från 2009. Om du har idéer om vad som borde ingå respektive utgå så hör av dig till styrelsen. Styrelsen bereder dessa synpunkter och föredrar dem för årsstämman för eventuell fastställelse. Årsstämman äger rum i april.

Övrig info till husägare

Fläkten på taket är tänkt att snurra dygnet runt. Om man stänger av den då och då förkortas motorns livslängd enl. expertisen. Dessutom mår inte huset bra av att den är avstängd enl. sakkunniga. Det lär bero på att husen är byggda på betongsula som lätt samlar på sig fukt. Stänger man fläkten kan mögelrisk uppstå. Skulle fläktmotorn gå sönder så undersök möjligheterna att få ersätt-ning på hemförsäkringen - vissa bolag lär acceptera detta.

Slutligen och åter igen om du har synpunkter på ABC-boken så hör av dig på enklaste sätt till någon i styrelsen. ABC-boken är skriven som en vägledning för att alla ska trivas i området.