Nytt datum för årsstämma klart

Datum för årsstämman är satt till 4 juni klockan 18:00 och kommer hållas på stora lekparken nära Lillsjöskolan. Kallelse har gått ut i brevlådan där det också står viktiga saker att tänka på kring pandemin och att det hålls utomhus.

Målning av garage

I år är det dags igen att måla garagen.

Varje intresseområde  ansvarar för att måla sin del av garaget. Det brukar innebära mellan och ovanför garageportarna samt ut mot gaveln och halva gaveln. De som har brevlådor i vägen behöver kanske montera ned dessa för att komma åt att  måla eller vara noga med att täcka för det som inte ska målas. Garagetaken har också en nivåskillnad vilket innebär att det blir en yta att måla uppe på taket. Förslagsvis kommer man överens med intresseområdet på andra sidan om att måla halva ytan var.

Våra resurspersoner har gått igenom skicken på garagens träpanel och sett att vi inte är i något akut behov av att byta någon panel i nuläget.

Påsar med grejer som behövs för målningen står iordningsställda och uppdelade på intresseområde i svanvägens förråd. Det är viktigt att man tar sitt intresseområdes påse så inte förvirring uppstår. Varje intresseområde har en viss uppsättning penslar som man ansvarar för. Man ombesörjer för sina egna penslar och köper nya om de skulle torka t. ex.

Det är viktigt att målningen sker så snart som möjligt nu under våren innan sommarens fuktiga luft kommer. Det är också bra att tänka på att inte måla i direkt solljus eller när det regnar samt när det förväntas bli ner mot nollan nästkommande nätter.

Sandupptagning

Sandupptagning av garageparkeringarna kommer att ske på Onsdag den 22 april. Var noga med att ställa era bilar i garagen den dagen och i värsta fall även dagen efter.

Övriga gårdsgator inom samfälligheten kommer att utföras i närtid efter 22 april. Flera ställen är fortfarande snötäckta med stora ansamlingar grus under. Vi hoppas det smälter fort så hela området kan bli klart så fort som möjligt,

Årsstämma dokument

Som vi har meddelat tidigare så är samfällighetens årsstämma framflyttad. Eftersom läget fortfarande är väldigt osäkert har vi ännu inte vågat sätta ett nytt datum. Detta innebär att nuvarande styrelse som egentligen delvis skulle bytas ut sitter kvar tills vidare. Målsättningen är att få till ett nytt datum för årsstämman så snabbt det bara går.

Vi kommer försöka, i så stor utsträckning som möjligt, hantera allting som vi brukar göra årligen i alla fall kring årsstämman. T ex. göra klart allt inför årsstämman ändå, byte av intresseområdesansvarig sker som normalt. Då delar av styrelsen sitter lite längre än normalt i år utan att egentligen vara vald denna förlängda period kommer vi att försöka ta så få nya beslut som möjligt och bara i största möjliga mån förvalta samfällighetens grundläggande behov och följa beslut som redan tagits.

Nedan kan ni se årets dokument som publiceras som vanligt kring årsstämman.

Kallelse årsstämma 2020

Intresseområdesansvariga 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Revisionsberättelse för 2019

Motioner till årsstämma 2020
1
2

Framställan till årsstämma 2020
1
2

Ny underhållsfond med bilaga

Årsstämma framflyttad

Med anledning av det rådande läget runt Coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman 2020.  Styrelsen har haft för avsikt att hålla årsstämman som tänkt genom att planera för flertalet åtgärder för att reducera riskerna för smittspridning, men efter dagens publicerade rekommendation från Folkhälsomyndigheten, att föreningar bör skjuta upp sina årsstämmor, så har vi valt att följa FHMs rekommendation och skjuta upp årsstämman. Vi återkommer med nytt datum för årsstämma inom kort.

Vi är medvetna om att det står i stadgarna att årsstämman ska hållas i april, men i nuläget känns det högst olämpligt att samlas och svårt att hålla en bra stämma p.g.a. att många inte vågar/bör komma.  Har du frågor eller funderingar kring detta beslut uppmanar vi dig att ta kontakt med någon i styrelsen.

Info vintern 2019/2020

Vi vill verkligen uppmana alla att inte köra i onödan fram till husen. Vi har det väldigt bra här i området i och med att vi inte har bilväg framför våra hus. Detta tror vi är något som gör vårt område ännu mer attraktivt, inte minst för barnfamiljer, och är något vi gemensamt har beslutat att vi ska värna om.

Vid frågor, synpunkter och klagomål gällande snöskottning och sandning vänder man sig till ordföranden i samfälligheten. Då olika synpunkter som ges direkt till snöröjaren ibland kan vara varandras motsats behöver dessa ges till ordföranden istället som i sin tur tar kontakt med snöröjaren.

Det kommer att behöva byggas en leksakslåda till den stora lekplatsen. Har man möjlighet att hjälpa till med material eller byggnation är man varmt välkommen att hjälpa till. Har man hela och robusta leksaker till övers som passar till en sandlåda kan man ta kontakt med någon i styrelsen eller lämna dessa i vårt gemensamma förråd på svanvägen. Har man ingen nyckel dit frågar man en granne om att låna och kopiera den.

Våra gemensamma garageportar är kostsamma att byta ut. Det är eftersträvansvärt att de håller så länge som möjligt. Därför är det viktigt att vi tar hand om dem. Ett tips från sakkunnig är att man smörjer de rörliga delarna på garageportarna årligen med lämpligt fett.

Enligt Boströms rör så har dom överklagat skatteverkets nekande av ROT-avdrag för bytet av vattenmätarna och vunnit. Alltså, arbetet ÄR ROT-berättigat och troligtvis kommer skatteverket skicka ut nytt brev kring detta.

Info oktober 2019

I sommar har sista garagetaket bytts på stora garaget på Svanvägen.

Arbetet med lekparken kommer att utföras under oktober enligt Kruger bygg & mark AB

Styrelsen har satt upp lappar i området med tanke på att det fortfarande är flera som inte har satt in renstrattar i sina stuprör. Renstratt/lövrensare är ett bra skydd mot att det blir stopp i dagvattenledningarna på sikt. Blir det stopp i dagvattenledningarna kan det få allvarliga konsekvenser som kan både vara kostsamma och tidskrävande att åtgärda.

Vi vill påminna alla om att sätta upp plogkäppar för snöskottaren i sina intresseområden. Det kan se självklart ut var var asfaltskanten går nu när det inte är någon snö men det är inte så lätt att se det när snötäcket är djupt. Kring kurvor och hårda/känsliga objekt är det extra viktigt med plogkäppar. Styrelsen har köpt in ett antal plogkäppar som finns till förfogande i förrådet på Svanvägen. Saknar du en nyckel dit frågar du en granne om att få låna en och kopiera den.

Kom ihåg att fylla de gröna gruslådorna/sandlådorna inför vintern med torrt grus

Sista vattenmätaren i området blev bytt 3 oktober.

 

Vattenmätarbytet, juli 2019

Vattenmätarbytet i vårt område är på gång nu och styrelsen har ordnat att man kan använda sig av Boströms rör för konsolbygget, som krävs för att kommun ska kunna byta vattenmätaren.

Då kommunen numer sedan i juni 2019 anlitar Boströms rör för vattenmätarbytet tror vi att det blir smidigast för alla att även anlita Boströms rör för konsolbygget. Då kan dom sköta både konsolbygget och vattenmätarbytet på samma gång istället för att blanda in ytterligare en part.

Man är fri att anlita en egen rörmokare om man vill, för bygget av konsolen, men man bör då meddela Boströms rör detta omgående så att de kan planera in för det eftersom det är dom som kommer sätta in nya vattenmätaren.

Om man inte ska anlita Boströms rör för bygget av vattenmätarkonsolen är det bra om vattenmätarkonsolen är på plats tills Boströms rör kommer till er länga så att de kan byta vattenmätaren samtidigt som de byter dina närmsta grannars vattenmätare.

Boströms rör kommer att försöka sätta igång med detta arbete så fort som möjligt nu och börja kontakta varje hushåll snart för att boka in tid.

Boströms rör erbjuder att göra konsolbygget för 2995kr inkl ROT vilket verkar vara i linje eller billigare med vad andra rörfirmor tar för jobbet som styrelsen har frågat om pris.

Viktigt att påpeka att konsolbygget är en tjänst som varje fastighet köper själv. Det styrelsen har ordnat är bara ett smidigt alternativ och att se till så att Boströms rör kontaktar hushållen och erbjuder sin tjänst så att varje fastighet slipper leta rörmokare själv.