Vattenmätarbytet, juli 2019

Vattenmätarbytet i vårt område är på gång nu och styrelsen har ordnat att man kan använda sig av Boströms rör för konsolbygget, som krävs för att kommun ska kunna byta vattenmätaren.

Då kommunen numer sedan i juni 2019 anlitar Boströms rör för vattenmätarbytet tror vi att det blir smidigast för alla att även anlita Boströms rör för konsolbygget. Då kan dom sköta både konsolbygget och vattenmätarbytet på samma gång istället för att blanda in ytterligare en part.

Man är fri att anlita en egen rörmokare om man vill, för bygget av konsolen, men man bör då meddela Boströms rör detta omgående så att de kan planera in för det eftersom det är dom som kommer sätta in nya vattenmätaren.

Om man inte ska anlita Boströms rör för bygget av vattenmätarkonsolen är det bra om vattenmätarkonsolen är på plats tills Boströms rör kommer till er länga så att de kan byta vattenmätaren samtidigt som de byter dina närmsta grannars vattenmätare.

Boströms rör kommer att försöka sätta igång med detta arbete så fort som möjligt nu och börja kontakta varje hushåll snart för att boka in tid.

Boströms rör erbjuder att göra konsolbygget för 2995kr inkl ROT vilket verkar vara i linje eller billigare med vad andra rörfirmor tar för jobbet som styrelsen har frågat om pris.

Viktigt att påpeka att konsolbygget är en tjänst som varje fastighet köper själv. Det styrelsen har ordnat är bara ett smidigt alternativ och att se till så att Boströms rör kontaktar hushållen och erbjuder sin tjänst så att varje fastighet slipper leta rörmokare själv.

Senaste nytt juni 2019

Vattenmätarbyte

Östersunds kommun kommer under året att byta vattenmätare inom området (en i varje hus). För att bytet ska kunna genomföras behöver platsen där mätaren sitter vara godkänd. Detta innebär att det ska finnas en vattenmätarkonsol som är fastmonterad i väggen samt som har fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av, se bild.

Den som saknar en godkänd installation behöver före bytet anlita en VVS-installatör som kan ordna detta. Själva vattenmätarbytet utförs sen av Vatten Östersund.

Styrelsen kommer att ha kontakt med kommunen om hur bytet av vattenmätarna kan underlättas för samtliga parter. Mer information kommer.

Översyn träd/buskar

Under vintern har styrelsen sett till att den motion om översyn av buskar och träd som godkändes på årsstämman 2018 har genomförts genom att träd har avverkats och sly har röjts undan. Styrelsen kommer att planera in ytterligare översyn av växtligheten i området i den underhållsplan som kommer att tas fram under året. De som önskar ta ner enstaka träd däremellan hänvisas till den blankett som kommunen har för nedtagning av träd, som lämnas till styrelsen för beslut. Det kan bli aktuellt med återplantering av växtlighet i någon del av området.

Lekpark

En offert som ryms inom budgeten på att förnya lekparken har lämnats. Styrelsen kommer att acceptera offerten efter en mindre justering.

Senaste nytt maj 2019

Läckage i fjärrvärmenätet i området. Jämtkraft verkar verkar  hålla på och leta läckan.


Takbyte på sista garagetaket är bokat och kommer att preliminärt utföras i sommar. Enligt uppgift kommer garageportarna inte blockeras utan kommer att gå att användas.

Komposthusen har rengjorts och kärlen har tvättats av Kinab.

24 april, sandupptagning garageparkeringar och cykelväg

Den 24 april kommer det att ske sandupptagning på garageparkeringarna och cykelvägen mellan spovvägen och Lillsjöskolan. Ställ gärna bilen i garaget under arbetet. Sandupptagning på gångvägen utanför varje hus får varje hushåll eller intresseområde sköta.