Målning av garage

I år är det dags igen att måla garagen.

Varje intresseområde  ansvarar för att måla sin del av garaget. Det brukar innebära mellan och ovanför garageportarna samt ut mot gaveln och halva gaveln. De som har brevlådor i vägen behöver kanske montera ned dessa för att komma åt att  måla eller vara noga med att täcka för det som inte ska målas. Garagetaken har också en nivåskillnad vilket innebär att det blir en yta att måla uppe på taket. Förslagsvis kommer man överens med intresseområdet på andra sidan om att måla halva ytan var.

Våra resurspersoner har gått igenom skicken på garagens träpanel och sett att vi inte är i något akut behov av att byta någon panel i nuläget.

Påsar med grejer som behövs för målningen står iordningsställda och uppdelade på intresseområde i svanvägens förråd. Det är viktigt att man tar sitt intresseområdes påse så inte förvirring uppstår. Varje intresseområde har en viss uppsättning penslar som man ansvarar för. Man ombesörjer för sina egna penslar och köper nya om de skulle torka t. ex.

Det är viktigt att målningen sker så snart som möjligt nu under våren innan sommarens fuktiga luft kommer. Det är också bra att tänka på att inte måla i direkt solljus eller när det regnar samt när det förväntas bli ner mot nollan nästkommande nätter.

Sandupptagning

Sandupptagning av garageparkeringarna kommer att ske på Onsdag den 22 april. Var noga med att ställa era bilar i garagen den dagen och i värsta fall även dagen efter.

Övriga gårdsgator inom samfälligheten kommer att utföras i närtid efter 22 april. Flera ställen är fortfarande snötäckta med stora ansamlingar grus under. Vi hoppas det smälter fort så hela området kan bli klart så fort som möjligt,

Årsstämma framflyttad

Med anledning av det rådande läget runt Coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman 2020.  Styrelsen har haft för avsikt att hålla årsstämman som tänkt genom att planera för flertalet åtgärder för att reducera riskerna för smittspridning, men efter dagens publicerade rekommendation från Folkhälsomyndigheten, att föreningar bör skjuta upp sina årsstämmor, så har vi valt att följa FHMs rekommendation och skjuta upp årsstämman. Vi återkommer med nytt datum för årsstämma inom kort.

Vi är medvetna om att det står i stadgarna att årsstämman ska hållas i april, men i nuläget känns det högst olämpligt att samlas och svårt att hålla en bra stämma p.g.a. att många inte vågar/bör komma.  Har du frågor eller funderingar kring detta beslut uppmanar vi dig att ta kontakt med någon i styrelsen.

Info vintern 2019/2020

Vi vill verkligen uppmana alla att inte köra i onödan fram till husen. Vi har det väldigt bra här i området i och med att vi inte har bilväg framför våra hus. Detta tror vi är något som gör vårt område ännu mer attraktivt, inte minst för barnfamiljer, och är något vi gemensamt har beslutat att vi ska värna om.

Vid frågor, synpunkter och klagomål gällande snöskottning och sandning vänder man sig till ordföranden i samfälligheten. Då olika synpunkter som ges direkt till snöröjaren ibland kan vara varandras motsats behöver dessa ges till ordföranden istället som i sin tur tar kontakt med snöröjaren.

Det kommer att behöva byggas en leksakslåda till den stora lekplatsen. Har man möjlighet att hjälpa till med material eller byggnation är man varmt välkommen att hjälpa till. Har man hela och robusta leksaker till övers som passar till en sandlåda kan man ta kontakt med någon i styrelsen eller lämna dessa i vårt gemensamma förråd på svanvägen. Har man ingen nyckel dit frågar man en granne om att låna och kopiera den.

Våra gemensamma garageportar är kostsamma att byta ut. Det är eftersträvansvärt att de håller så länge som möjligt. Därför är det viktigt att vi tar hand om dem. Ett tips från sakkunnig är att man smörjer de rörliga delarna på garageportarna årligen med lämpligt fett.

Enligt Boströms rör så har dom överklagat skatteverkets nekande av ROT-avdrag för bytet av vattenmätarna och vunnit. Alltså, arbetet ÄR ROT-berättigat och troligtvis kommer skatteverket skicka ut nytt brev kring detta.

24 april, sandupptagning garageparkeringar och cykelväg

Den 24 april kommer det att ske sandupptagning på garageparkeringarna och cykelvägen mellan spovvägen och Lillsjöskolan. Ställ gärna bilen i garaget under arbetet. Sandupptagning på gångvägen utanför varje hus får varje hushåll eller intresseområde sköta.