Målning av garage

I år är det dags igen att måla garagen.

Varje intresseområde  ansvarar för att måla sin del av garaget. Det brukar innebära mellan och ovanför garageportarna samt ut mot gaveln och halva gaveln. De som har brevlådor i vägen behöver kanske montera ned dessa för att komma åt att  måla eller vara noga med att täcka för det som inte ska målas. Garagetaken har också en nivåskillnad vilket innebär att det blir en yta att måla uppe på taket. Förslagsvis kommer man överens med intresseområdet på andra sidan om att måla halva ytan var.

Våra resurspersoner har gått igenom skicken på garagens träpanel och sett att vi inte är i något akut behov av att byta någon panel i nuläget.

Påsar med grejer som behövs för målningen står iordningsställda och uppdelade på intresseområde i svanvägens förråd. Det är viktigt att man tar sitt intresseområdes påse så inte förvirring uppstår. Varje intresseområde har en viss uppsättning penslar som man ansvarar för. Man ombesörjer för sina egna penslar och köper nya om de skulle torka t. ex.

Det är viktigt att målningen sker så snart som möjligt nu under våren innan sommarens fuktiga luft kommer. Det är också bra att tänka på att inte måla i direkt solljus eller när det regnar samt när det förväntas bli ner mot nollan nästkommande nätter.