Senaste nytt maj 2019

Läckage i fjärrvärmenätet i området. Jämtkraft verkar verkar  hålla på och leta läckan.


Takbyte på sista garagetaket är bokat och kommer att preliminärt utföras i sommar. Enligt uppgift kommer garageportarna inte blockeras utan kommer att gå att användas.

Komposthusen har rengjorts och kärlen har tvättats av Kinab.