Senaste nytt juni 2019

Vattenmätarbyte

Östersunds kommun kommer under året att byta vattenmätare inom området (en i varje hus). För att bytet ska kunna genomföras behöver platsen där mätaren sitter vara godkänd. Detta innebär att det ska finnas en vattenmätarkonsol som är fastmonterad i väggen samt som har fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av, se bild.

Den som saknar en godkänd installation behöver före bytet anlita en VVS-installatör som kan ordna detta. Själva vattenmätarbytet utförs sen av Vatten Östersund.

Styrelsen kommer att ha kontakt med kommunen om hur bytet av vattenmätarna kan underlättas för samtliga parter. Mer information kommer.

Översyn träd/buskar

Under vintern har styrelsen sett till att den motion om översyn av buskar och träd som godkändes på årsstämman 2018 har genomförts genom att träd har avverkats och sly har röjts undan. Styrelsen kommer att planera in ytterligare översyn av växtligheten i området i den underhållsplan som kommer att tas fram under året. De som önskar ta ner enstaka träd däremellan hänvisas till den blankett som kommunen har för nedtagning av träd, som lämnas till styrelsen för beslut. Det kan bli aktuellt med återplantering av växtlighet i någon del av området.

Lekpark

En offert som ryms inom budgeten på att förnya lekparken har lämnats. Styrelsen kommer att acceptera offerten efter en mindre justering.