Info oktober 2019

I sommar har sista garagetaket bytts på stora garaget på Svanvägen.

Arbetet med lekparken kommer att utföras under oktober enligt Kruger bygg & mark AB

Styrelsen har satt upp lappar i området med tanke på att det fortfarande är flera som inte har satt in renstrattar i sina stuprör. Renstratt/lövrensare är ett bra skydd mot att det blir stopp i dagvattenledningarna på sikt. Blir det stopp i dagvattenledningarna kan det få allvarliga konsekvenser som kan både vara kostsamma och tidskrävande att åtgärda.

Vi vill påminna alla om att sätta upp plogkäppar för snöskottaren i sina intresseområden. Det kan se självklart ut var var asfaltskanten går nu när det inte är någon snö men det är inte så lätt att se det när snötäcket är djupt. Kring kurvor och hårda/känsliga objekt är det extra viktigt med plogkäppar. Styrelsen har köpt in ett antal plogkäppar som finns till förfogande i förrådet på Svanvägen. Saknar du en nyckel dit frågar du en granne om att få låna en och kopiera den.

Kom ihåg att fylla de gröna gruslådorna/sandlådorna inför vintern med torrt grus

Sista vattenmätaren i området blev bytt 3 oktober.