Årsstämma framflyttad

Med anledning av det rådande läget runt Coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman 2020.  Styrelsen har haft för avsikt att hålla årsstämman som tänkt genom att planera för flertalet åtgärder för att reducera riskerna för smittspridning, men efter dagens publicerade rekommendation från Folkhälsomyndigheten, att föreningar bör skjuta upp sina årsstämmor, så har vi valt att följa FHMs rekommendation och skjuta upp årsstämman. Vi återkommer med nytt datum för årsstämma inom kort.

Vi är medvetna om att det står i stadgarna att årsstämman ska hållas i april, men i nuläget känns det högst olämpligt att samlas och svårt att hålla en bra stämma p.g.a. att många inte vågar/bör komma.  Har du frågor eller funderingar kring detta beslut uppmanar vi dig att ta kontakt med någon i styrelsen.